{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
tsukinowa / ツキノワ

Tsukinowa / Tsukiino TP030 Gloglan 와이드 테이 패드 바지 (네이비)

정가 ¥20,900 ¥0 단가
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

 

크기:

<1> W 고무 72cm 측면 길이 94cm

<2> W 고무 76cm 측면 길이 98cm

Qua :면 64 % 나일론 36 %


이 제품 공유하기