{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
tsukinowa / ツキノワ

Tsukinowa / Tsukino TT065 긴 소매 액세서리 티 (블랙)

정가 ¥12,100 ¥0 단가
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

 

크기 : 길이 63cm Roid 52cm 길이 73 cm q

UA :면 100 %

: 리오 셀 70 % 코튼 30 %


이 제품 공유하기