{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
tsukinowa / ツキノワ

Tsukinowa / Tsukino TT066 긴 소매 액세서리 국경 티 (화이트 × 블랙)

정가 ¥9,900 ¥0 단가
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

 

크기 : 길이 63cm Roid 52cm 길이 73cm

qua : layon 97 % 폴리 우레탄 3 %

: 리오 셀 70 % 코튼 30 %


이 제품 공유하기