{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
{ image.alt | escape }}
tsukinowa / ツキノワ

Tsukinowa / Tsukiino TT075 양모 Greenobia Cardigan.

정가 ¥22,000 ¥0 단가
세금이 포함됨 결제 시 배송료 가 계산됨

 

크기 : 길이 78cm 수탉 68 cm 길이 78cm

Qua : 아크릴 50 % 양모 50 %, 슬리브 : 코튼 60 % 양모 40 %


이 제품 공유하기